Stará Ľubovňa: Nová lodenica má zvýšiť atraktívnosť splavu rieky Poprad


Dátum: 03.02.2020

Obrázok k aktualite Stará Ľubovňa: Nová lodenica má zvýšiť atraktívnosť splavu rieky Poprad
V Starej Ľubovni chcú vybudovať potrebnú infraštruktúru, aby zvýšili atraktívnosť splavu rieku Poprad. „V rámci projektu, ktorý máme spolu s Poľskom, bude vybudovaný objekt tzv. lodenice. Určený bude na bezplatné požičanie viac než 20 plavidiel, ako sú kajaky a kanoe, a tiež iného vodáckeho príslušenstva - pádiel, záchranných viest a podobne. Slúžiť má tiež ako šatňa, kde sa môžu vodáci prezliecť a pripraviť pred samotným splavovaním,“ priblížil investičnú časť primátor mesta Ľuboš Tomko.

Lodenica s dvoma parkovacími miestami, ktorá bude vybudovaná za areálom Mestského futbalového klubu Stará Ľubovňa na jar tohto roka, bude verejnosti prístupná po existujúcej komunikácii. Slávnostné sprevádzkovanie lodenice sa uskutoční spolu s otvorením XXXI. ročníka Medzinárodného splavu rieky Poprad začiatkom júla tohto roka. „Množstvo ďalších aktivít partnerov mikroprojektu bude zameraných na prípravu propagačných materiálov, prezentáciu splavu rieky Poprad na výstavách cestovného ruchu v Poľsku a v Českej republike,“ doplnil primátor.

Na projekt „Splav bez hraníc“ získali obe strany dotáciu v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. „Hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu a udržateľný rozvoj prírodného i kultúrneho dedičstva tohto slovensko-poľského regiónu prostredníctvom rozšírenia a modernizácie existujúceho produktu cestovného ruchu v oblasti vodnej turistiky, ktorým je práve splav rieky Poprad,“ ozrejmil Tomko s tým, že mesto Stará Ľubovňa tak so svojím dlhoročným partnerom Malopoľským vojvodstvom v najbližších mesiacoch opäť prehĺbi vzájomnú spoluprácu.

Celkové náklady na realizáciu mikroprojektu predstavujú viac ako 130.000 eur, pričom výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je takmer 95.000 eur. Slovensko-poľskí partneri predpokladajú, že realizácia spoločných aktivít zvýši atraktivitu splavu rieky Poprad, zlepší povedomie verejnosti a návštevnosť tohto cezhraničného regiónu, a tak prispeje k celkovému rozvoju cestovného ruchu na oboch stranách hranice.​

Zdroj:TASR

Skočiť na hlavné menu