Štatúty a zápisnice


Štatút pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu
Štatút pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu

Členovia pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu
Členovia pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu




Štatút a rokovací poriadok Steering committee





 
Skočiť na hlavné menu