Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 19. decembra 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2.

Vyhlásená 19. decembra 2019

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 16. marca 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 6. júla 2020

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 759 kB)

Prílohy k výzve:


Skočiť na hlavné menu