Zrealizované školenia

Všetky plánované termíny školení a taktiež už zrealizované vzdelávacie aktivity s podrobnými informáciami o školeniach sú sprístupnené na stránke https://cpv.vlada.gov.sk/HumanResources/training-course/list.


22.09.2017

Projektové riadenie I

20.09.2017

Kontrola verejného obstarávania projektov financovaných z EŠIF - časť II.

19.09.2017

Nezrovnalosti a finančné opravy

19.09.2017

Systém riadenia EŠIF na PO 2014 - 2020

19.09.2017

Práca v systéme ITMS2014+

18.09.2017

Systém finančného riadenia pre PJ - Spracovanie pohľadávkových dokladov k nezrovnalostiam a iným typom vrátenia pre programové obdobie 2014-2020 v ISUF

14.09.2017

Úvod ku kontrole verejného obstarávania

13.09.2017

Práca v systéme ITMS2014+

11.09.2017

Kontrola verejného obstarávania projektov financovaných z EŠIF - časť I.

06.09.2017

Kontrola projektu v EŠIF

05.09.2017

Výzva a schvaľovací proces žiadostí o NFP

04.09.2017

Práca v systéme ITMS2014+

25.04.2017

ITMS 2014+

25.04.2017

ITMS 2014+

19.04.2017

Kontrola projektu v EŠIF

Prílohy:
18.04.2017

Kontrola verejného obstarávania projektov financovaných z EŠIF

Prílohy:
10.04.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Prílohy:
07.04.2017

Hodnotenie OP

Prílohy:
04.04.2017

Úvod ku kontrole verejného obstarávania

Prílohy:
03.04.2017

ITMS 2014+

03.04.2017

ITMS 2014+

29.03.2017

Kontrola verejného obstarávania projektov financovaných z EŠIF - časť I.

Prílohy:
24.03.2017

Systém riadenia EŠIF na PO 2014 - 2020

Prílohy:
22.03.2017

Kontrola projektu v EŠIF

13.03.2017

ITMS 2014+

13.03.2017

ITMS 2014+ _ skupina II.

12.12.2016

Nový zákon o verejnom obstarávaní a jeho aplikácia v oblasti EŠIF

Prílohy:
09.12.2016

ITMS 2014 - 2020

05.12.2016

Hodnotenie operačných programov

Prílohy:
05.12.2016

Nezrovnalosti a finančné opravy

Prílohy:
02.12.2016

ITMS 2014 - 2020

01.12.2016

Kontrola verejného obstarávania projektov financovaných z EŠIF

Prílohy:
29.11.2016

Systém riadenia EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2020

Prílohy:
24.11.2016

Systém finančného riadenia, schvaľovací proces ŹoP v ITMS2014+

Prílohy:
21.11.2016

Nový zákon o verejnom obstarávaní a jeho aplikácia v oblasti EŠIF

Prílohy:
14.11.2016

Hodnotenie operačných programov

Prílohy:
10.11.2016

Kontrola v EŠIF, Nový zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 Z.z., prezentácia systému kontroly v ITMS2014+

Prílohy:
07.11.2016

Kontrola verejného obstarávania projektov financovaných EŠIF

Prílohy:
04.11.2016

ITMS 2014 - 2020

03.11.2016

Zmluva o poskytnutí NFP - vybraná kapitola v rámci systému riadenia EŠIF

Prílohy:
28.10.2016

ITMS 2014 - 2020

27.10.2016

Systém finančného riadenia, schvaľovací proces Žiadostí o platby v ITMS2014+

Prílohy:
21.10.2016

ITMS 2014 - 2020

20.10.2016

Systém finančného riadenia, schvaľovací proces Žiadostí o platby v ITMS2014+

Prílohy:
17.10.2016

Nový zákon o verejnom obstarávaní a jeho aplikácia v oblasti EŠIF

Prílohy:
14.10.2016

Kontrola v EŠIF, Nový zákon o finančnej kontrole č.357/2015 Z.z., prezentovania systému kontroly v ITMS2014+

Prílohy:
13.10.2016

Zmluva o poskytnutí NFP - vybraná kapitola v rámci systému riadenia EŠIF

Prílohy:
10.10.2016

Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020

Prílohy:
10.10.2016

Hodnotenie operačných programov

Prílohy:
07.10.2016

ITMS 2014 - 2020

04.10.2016

Kontrola verejného obstarávania projektov financovaných z EŠIF

Prílohy:
03.10.2016

Hodnotenie operačných programov

Prílohy:
30.09.2016

Kontrola v EŠIF, Nový zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z., prezentovania systému kontroly v ITMS2014+

Prílohy:
29.09.2016

Zmluva o poskytnutí NFP - vybraná kapitola v rámci systému riadenia EŠIF

Prílohy:
23.09.2016

ITMS 2014 - 2020

22.09.2016

Systém finančného riadenia, schvaľovací proces Žiadostí o platby v ITMS2014+

Prílohy:
20.09.2016

Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020

Prílohy:
19.09.2016

Systém finančného riadenia, schvaľovací proces Žiadostí o platby v ITMS2014+

Prílohy:
12.09.2016

Nový zákon o verejnom obstarávaní a jeho aplikácia v oblasti EŠIF

Prílohy:
09.09.2016

ITMS 2014 - 2020

08.09.2016

Kontrola verejného obstarávania projektov financovaných z EŠIF

Prílohy:
26.08.2016

Kontrola v EŠIF, Nový zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z., prezentovania systému kontroly v ITMS2014+

25.08.2016

Zákon o verejnom obstarávaní vs. nový zákon o verejnom obstarávaní

Prílohy:
23.08.2016

Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020

Prílohy:
19.08.2016

ITMS 2014 - 2020

18.08.2016

Systém finančného riadenia, schvaľovací proces Žiadostí o platby v ITMS2014+

Prílohy:
17.08.2016

Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 z pohľadu kontroly verejného obstarávania a konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní

Prílohy:
16.08.2016

Systém finančného riadenia, schvaľovací proces Žiadostí o platby v ITMS2014+

Prílohy:
12.08.2016

ITMS 2014 - 2020

11.08.2016

Zmluva o poskytnutí NFP - vybraná kapitola v rámci systému riadenia EŠIF

Prílohy:
08.08.2016

Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020

22.07.2016

ITMS 2014 - 2020

21.07.2016

Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020

Prílohy:
19.07.2016

Zákon o verejnom obstarávaní vs. nový zákon o verejnom obstarávaní

Prílohy:
15.07.2016

ITMS 2014 - 2020

14.07.2016

Systém finančného riadenia, schvaľovací proces Žiadostí o platby v ITMS2014+

Prílohy:
11.07.2016

Systém finančného riadenia, schvaľovací proces Žiadostí o platby v ITMS2014+

Prílohy:
08.07.2016

Kontrola v EŠIF, Nový zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z., prezentovania systému kontroly v ITMS2014+

07.07.2016

Systém riadenia EŠIF - ŠKOLENIE ZRUŠENÉ !

06.07.2016

Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 z pohľadu kontroly verejného obstarávania a konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní

Prílohy:
01.07.2016

ITMS 2014 - 2020

30.06.2016

Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z EŠIF a vybrané kapitoly Systému riadenia EŠIF – výzva, schvaľovací proces

Prílohy:
27.06.2016

Zákon o verejnom obstarávaní vs. nový zákon o verejnom obstarávaní

Prílohy:
24.06.2016

Kontrola v EŠIF, Nový zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z., prezentovania systému kontroly v ITMS2014+

Prílohy:
23.06.2016

Zmluva o NFP - vybraná kapitola v rámci systému riadenia EŠIF

Prílohy:
21.06.2016

Systém finančného riadenia, schvaľovací proces Žiadostí o platby v ITMS2014+

Prílohy:
17.06.2016

ITMS 2014 - 2020

16.06.2016

Systém finančného riadenia, schvaľovací proces Žiadostí o platby v ITMS2014+

Prílohy:
13.06.2016

Prípadové štúdie / zistenia ÚVO z výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním

Prílohy:
10.06.2016

Kontrola v EŠIF, Nový zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z., prezentovania systému kontroly v ITMS2014+

Prílohy:
10.06.2016

Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014–2020 z pohľadu kontroly verejného obstarávania a konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní

Prílohy:
07.06.2016

Systém riadenia EŠIF

Prílohy:
03.06.2016

ITMS 2014 - 2020

02.06.2016

Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z EŠIF a vybrané kapitoly Systému riadenia EŠIF – výzva, schvaľovací proces

Prílohy:
27.05.2016

Kontrola v EŠIF, Nový zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z., prezentovania systému kontroly v ITMS2014+

Prílohy:
26.05.2016

Systém riadenia EŠIF

Prílohy:
24.05.2016

Zákon o verejnom obstarávaní vs. nový zákon o verejnom obstarávaní

Prílohy:
20.05.2016

ITMS 2014 - 2020

19.05.2016

Zmluva o NFP - vybraná kapitola v rámci systému riadenia EŠIF

Prílohy:
17.05.2016

Systém riadenia EŠIF

Prílohy:
13.05.2016

Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014–2020 z pohľadu kontroly verejného obstarávania a konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní

Prílohy:
09.05.2016

Prípadové štúdie / zistenia ÚVO z výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním

Prílohy:
06.05.2016

ITMS 2014 – 2020

05.05.2016

Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z EŠIF a vybrané kapitoly Systému riadenia EŠIF – výzva, schvaľovací proces

Prílohy:
03.05.2016

Systém riadenia EŠIF

Prílohy:
29.04.2016

ITMS 2014 – 2020 (finančné riadenie)

28.04.2016

Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014–2020 z pohľadu kontroly verejného obstarávania a konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní

Prílohy:
28.04.2016

Kontrola v EŠIF, Nový zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z., prezentovania systému kontroly v ITMS2014+

Prílohy:
26.04.2016

Zmluva o NFP - vybraná kapitola v rámci systému riadenia EŠIF

Prílohy:
21.04.2016

Zmluva o NFP - vybraná kapitola v rámci systému riadenia EŠIF

Prílohy:
19.04.2016

Prípadové štúdie / zistenia ÚVO z výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním

Prílohy:
15.04.2016

ITMS 2014 – 2020 (projektové riadenie, určené pre projektových manažérov)

14.04.2016

Systém riadenia EŠIF

Prílohy:
11.04.2016

Zákon o verejnom obstarávaní vs. nový zákon o verejnom obstarávaní

Prílohy:
08.04.2016

Kontrola v EŠIF, Nový zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z., prezentovania systému kontroly v ITMS2014+

Prílohy:
07.04.2016

Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z EŠIF a vybrané kapitoly Systému riadenia EŠIF – výzva, schvaľovací proces

Prílohy:
05.04.2016

Systém riadenia EŠIF

Prílohy:
01.04.2016

ITMS 2014 – 2020 (projektové riadenie, určené pre projektových manažérov)

01.04.2016

ITMS 2014 - 2020

31.03.2016

Zmluva o NFP - vybraná kapitola v rámci systému riadenia EŠIF

Prílohy:
29.03.2016

Zákon o verejnom obstarávaní vs. nový zákon o verejnom obstarávaní

Prílohy:
24.03.2016

Zmluva o NFP - vybraná kapitola v rámci systému riadenia EŠIF

Prílohy:
18.03.2016

Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 z pohľadu kontroly verejného obstarávania

Prílohy:
15.03.2016

Systém riadenia EŠIF

Prílohy:
11.03.2016

ITMS 2014 – 2020

10.03.2016

Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z EŠIF a vybrané kapitoly Systému riadenia EŠIF – výzva, schvaľovací proces

Prílohy:
10.03.2016

Kontrola v EŠIF, Nový zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 Z.z., prezentovania systému kontroly v ITMS2014+

Prílohy:
04.03.2016

ITMS 2014 – 2020

01.03.2016

Systém riadenia EŠIF

Prílohy:
26.02.2016

Kontrola v EŠIF, Nový zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 Z.z., prezentovania systému kontroly v ITMS2014+

Prílohy:
23.02.2016

Systém riadenia EŠIF

Prílohy:
19.02.2016

ITMS 2014 – 2020


Skočiť na hlavné menu